Allposters
 

Privacyverklaring

Wij waarderen uw zaak en wij weten dat privacy belangrijk is voor u. Daarom hebben we deze Privacyverklaring geïmplementeerd om u te informeren over de informatie die we van u verzamelen wanneer u deze website ("Website") bezoekt, wat we ermee doen en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Snelle links

We raden u aan omze deze Mededeling volledig te lezen, zodat u volledig geïnformeerd bent. Indien u echter alleen toegang wilt tot een bepaald deel van deze mededeling, kunt u klikken op de relevante link hieronder om naar dat deel te springen.

Wie wij zijn

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij

Wat wij doen met uw persoonlijke gegevens

Met wie wij de gegevens delen

Cookies en gelijkaardige traceertechnologie

Internationale gegevensoverdrachten

Hoe wij uw gegevens beschermen

Uw rechten en keuzes inzake gegevensbescherming

Hoe wij naar andere websites linken

Bewaren van gegevens

Privay van kinderen

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Contacteer ons

Wie wij zijn

Wij leveren hoogwaardige prints van artistieke werken, posters, uw foto's en andere gedrukte en decoratieve producten. Art.com, Inc. is de moedermaatschappij met hoofdkantoor in de Verenigde Staten. In Europa wordt de website beheerd door Art & Allposters International B.V., een Nederlandse dochteronderneming.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij

Informatie die u ons verstrekt

Bepaalde delen van onze Website kunnen u vragen om vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken: wij vragen u bijvoorbeeld om uw naam, contactgegevens en betalingsgegevens te verstrekken om een geprint product van ons te kopen of om een online account aan te maken, of uw e-mailadres om een nieuwsbrief te ontvangen en/of om vragen aan ons voor te leggen.

De persoonlijke gegevens die wij u vragen te verstrekken, en de redenen waarom u gevraagd wordt om deze gegevens te verstrekken, zullen u duidelijk worden meegedeeld op het ogenblik dat wij u vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken.

Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen wij bepaalde persoonlijke gegevens automatisch verzamelen van op uw toestel. Meer specifiek: kan de informatie die wij automatisch verzamelen uw IP-adres, type browser, de URL van de vorige website die u hebt bezocht, uw ISP, besturingssysteem en andere technische informatie bevatten. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw toestel met onze Website heeft gecommuniceerd, inclusief de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt aangeklikt.

Door deze informatie te verzamelen zijn we beter in staat om problemen met onze server te diagnostiseren, onze Website te beheren en om inzicht te krijgen in de bezoekers die naar onze Website komen, waar ze vandaan komen en welke inhoud voor hen van belang is. Deze informatie helpt ons bij de merchandising en bij het ontwikkelen van het ontwerp en de lay-out van de Website. Een deel van deze informatie kan verzameld worden door het gebruik van cookies en gelijkaardige traceertechnologie, zoals verder wordt uitgelegd onder de titel ‘Cookies en gelijkaardige traceertechnologie’ hieronde.

Wat wij doen met uw persoonlijke gegevens

In geen geval verhuren, verhandelen of delen wij uw adres of e-mailadres met derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw toestemming. Wij kunnen de informatie die we verzamelen via onze Website gebruiken om een aantal redenen, waaronder de volgende:

 • om de Website en onze producten en diensten aan te bieden, beheren, optimaliseren en onderhouden;
 • om bestellingen te verwerken, uit te voeren en te updaten;
 • om online accounts op te zetten;
 • om als dat overeenstemt met uw voorkeuren u marketingcommunicatie te sturen waarvan wij denken dat u die waardevol vindt, en om als u gebruik maakt van speciale aanbiedingen van onze marketingpartners uw gegevens te sturen naar onze marketingpartners (met uw toestemming);
 • om klantenservice te bieden, in te gaan op uw online vragen en verzoeken, en u informatie te bieden en toegang te verlenen tot middelen of diensten die u bij ons hebt aangevraagd;
 • om de lay-out, navigatie en inhoud van onze Website te verbeteren;
 • om eventuele serverproblemen of andere IT- of netwerkproblemen te identificeren;
 • om geaggregeerde statistieken samen te stellen over patronen in het klantenverkeer en gebruik van de site, om een beter inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze bezoekers; en
 • om andere legitieme zakendoeleinden te verrichten, zoals onze producten en diensten te verbeteren, net zoals om andere wettelijke doeleinden, waarover wij onze gebruikers en klanten zullen inlichten..

We zullen persoonlijke gegevens alleen verwerken op manieren die compatibel zijn met het doel waarvoor we ze verzamelden, of voor doeleinden waarvoor u ons later toestemming geeft. Voordat we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een doel dat wezenlijk verschilt van het doel waarvoor we ze verzamelden of waarvoor u later toestemming gaf, bieden we u de kans om u uit te schrijven.

Met wie wij de gegevens delen

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen en doorgeven aan derden in de volgende omstandigheden:

 • binnen de Art.com groep van ondernemingen voor de doeleinden die we in deze Mededeling uiteengezet hebben.
 • aan verkopers en andere externe serviceproviders die toegang nodig hebben tot uw persoonlijke gegevens om u te helpen bij het aanbieden van de Website, onze producten en diensten en andere bedrijfsgerelateerde functies. We werken bijvoorbeeld samen met een of meerdere bedrijven die kredietkaarten verwerken om ons te helpen bij het verwerken van uw betaling. Wij werken met derden die kredietbeoordelingen bieden die de kredietwaardigheid van bepaalde gebruikers beoordelen, om ons risico te beheren en om te helpen voorkomen dat we bestellingen sturen aan gebruikers die het zich niet kunnen veroorloven om te betalen. Wij kunnen ook samenwerken met derden dienstverleners die ons helpen gerichte e-mailcampagnes te voeren, gepersonaliseerde aanbiedingen samen te stellen en voor te bereiden en/of specifieke product- of aankoopaanbevelingen te doen. Deze bedrijven bewaren, delen, of slaan persoonlijke informatie echter niet op voor secundaire doeleinden.
 • We kunnen uw gegevens ook doorgeven aan derden: (a) wanneer dit vereist wordt door de wet of een regelgevende verplichting, rechterlijk bevel of andere gerechtelijke machtiging, (b) in antwoord op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, ondermeer om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid en wetshandhaving; (c) in verband met de verkoop, overdracht, fusie, faillissement, herstructurering of andere reorganisatie van een onderneming; (d) om onze rechten, belangen of eigendom, of die van derden te beschermen of te verdedigen; (e) om eventuele schendingen in verband met de Website of onze diensten te onderzoeken; (f) om de essentiële belangen van een individu te beschermen.
 • Aan een feitelijke of potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een feitelijke of voorgenomen aankoop, fusie of overname van enig deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonlijke informatie alleen mag gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Aan iedere andere persoon met uw toestemming.

Rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens (alleen voor de EER-bezoekers/klanten)

Als u een bezoeker/klant bent in de Europese Economische Ruimte ("EER"), zal onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegevens afhangen van de persoonlijke informatie in kwestie en van de specifieke context waarin we deze verzamelen. Wij zullen normaal gesproken alleen persoonsgegevens van u verzamelen waar wij uw toestemming hebben om dat te doen, waar wij uw persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u na te komen, of waar de verwerking in ons legitiem zakelijk belang is. In sommige gevallen, kunnen wij ook een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen.

Als wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om aan een wettelijke eis te voldoen of een contract met u na te komen, zullen wij u op het relevante ogenblik laten weten of de verstrekking van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (en wat de mogelijke gevolgen zijn als u uw persoonsgegevens niet verstrekt). Op dezelfde manier zullen wij, als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken met een beroep op onze legitieme belangen, u op het relevante ogenblik duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen hebt over of meer informatie nodig hebt over de rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die worden verstrekt onder het kopje 'Hoe contact met ons op te nemen' hieronder.

Cookies en gelijkaardige traceertechnologie

Zoals alle e-commerce websites, maken wij gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn stukjes informatie die door uw webbrowser op uw computer opgeslagen worden. Alhoewel onze cookies geen van uw persoonlijke gegevens opslaan, stellen ze ons wel in staat om dingen te doen zoals items in uw winkelwagen bewaren tussen bezoeken of tijdens hetzelfde bezoek, of u een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring aanbieden.

Of u uw webbrowser toelaat om cookies te accepteren, is uw zaak. Het ‘Help’-gedeelte op de taakbalk van de meeste browsers legt u uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u op de hoogte gebracht wordt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. U kunt soortgelijke gegevens die worden gebruikt door browser add-ons, zoals Flash-cookies, ook uitschakelen of verwijderen door de instellingen van de add-ons te wijzigen of de website van de fabrikant te bezoeken.

Omdat cookies er echter voor zorgen dat u voordeel kunt halen uit een aantal functies en diensten, raden wij u aan deze aan te laten staan. Als u onze cookies blokkeert kunt u bijvoorbeeld geen items toevoegen aan uw kar, naar de kassa gaan of gebruik maken van diensten waarvoor u zich moet aanmelden. Als u de instellingen van uw computer niet hebt aangepast, aanvaardt uw browser hoogstwaarschijnlijk cookies.

Wij maken gebruik van een externe serviceprovider om namens ons advertenties te plaatsen op het internet en soms op onze Website. Zij kunnen anonieme informatie verzamelen over uw bezoeken aan onze Website, en uw interactie met onze producten en diensten. Zij kunnen ook informatie gebruiken over uw bezoeken aan deze en andere websites om advertenties te verspreiden voor goederen en diensten.

Deze anonieme informatie wordt verzameld door een pixel tag, de industriestandaardtechnologie die de meeste belangrijke websites gebruiken. Bij dit proces wordden geen persoonlijke gegevens verzameld of gebruikt. Zij kennen uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres of enige persoonlijk identicerende informatie over de gebruiker niet. Wilt u meer informatie over deze praktijk en wilt u weten wat uw keuzes zijn om deze anonieme informatie niet te laten gebruiken door onze derde partij serviceprovider, klik dan hier. Meer informatie over online marketingpraktijken en de technologieën die deze ondersteunen vindt u door de website van het Network Advertising Initiative te bezoeken door hier te klikken.

Voor meer informatie over de cookies die wij serveren en hoe u uw cookie opt-outs kunt beheren, klikt u hier.

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonlijke gegevens kunnen door ons worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij vestigingen hebben of waar wij serviceproviders inschakelen, en uw persoonlijke gegevens kunnen daarom worden overgedragen naar landen buiten uw land van verblijf, waaronder de VS, waar mogelijk andere regels voor gegevensbescherming gelden dan in uw land. Voor de gevallen waarin wij dit doen, zullen onze verzameling, opslag en gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming zijn met de doeleinden die in deze mededeling worden uiteengezet.

Meer bepaald kunnen wij uw persoonlijke en niet persoonlijke gegevens overdragen naar Art.com, Inc. voor opslag in de VS.

Privacyschild EU-VS en Zwitserland-VS

Bij het overdragen van persoonsgegevens van de EER en Zwitserland aan de VS houdt Art.com, Inc. zich aan de EU-VS en Zwitserland-VS Privacyschild Rechtskaders, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Art.com, Inc. heeft de naleving van de Privacyschild-principes gecertificeerd en verbindt zich ertoe de Privacyschild-principes toe te passen op alle persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van het Schild.

Om naleving van het Privacyschild principes te dwingen is Art.com, Inc. onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsautoriteit van de Federale Handelscommissie van de VS.

Voor meer Informatie over het Privacyschild en voor het bekijken van de certificering van Art.com, Inc. raadpleegt u de website van het Privacyschild van het Amerikaanse Ministerie van handel op: https://www.privacyshield.gov.

Als Art.com, Inc. uw persoonsgegevens heeft ontvangen in de VS en vervolgens doorgeeft aan een derde partij of serviceprovider voor de verwerking, en als deze derde instantie of serviceprovider uw persoonsgegevens verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de Privacyschild-principes, blijft Art.com, Inc. verantwoordelijk op grond van het Privacyschild, tenzij wij kunnen aantonen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die de schade veroorzaakt.

U kunt vragen of klachten over het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan ons doorgeven op privacy@allposters.com. Wij zullen klachten of betwistingen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens onderzoeken en oplossen binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van uw klacht.

Art.com, Inc. heeft zich er verder toe verbonden om samen te werken met het panel van Europese gegevensbeschermingsautoriteiten en de Zwitserse Bondscommissaris voor gegevensbescherming en informatie bij het oplossen van eventuele klachten in verband met het Privacyschild. De contactgegevens van de DPA’s van de EU vindt u hier.

Mogelijk hebt u de optie om onder bepaalde omstandigheden te kiezen voor bindende arbitrage voor de afhandeling van uw klacht. Voor meer informatie over de bindende arbitrageregeling van het Privacyschild zie https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Voor inlichtingen over hoe u toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens kunt vragen als deze onjuist zijn of in strijd met het Privacyschild worden verwerkt, zie hoofdstuk 9 over "Uw rechten op gegevensbescherming".

Hoe wij uw gegevens beschermen

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons.

Wanneer u gevoelige informatie zoals een kredietkaartnummer invoert op onze registratie- of bestelformulieren, coderen we die informatie met behulp van de Secure Socket Layer technologie (SSL). Voor aankopen die online gemaakt zijn met een kredietkaart, slaan wij het nummer van uw kredietkaart in gecodeerde vorm op voor een beperkte tijdsduur en onze medewerkers hebben geen toegang tot deze informatie. We slaan geen pingegevens of 3-cijferige veiligheidscodes op.

Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, zowel tijdens het verzenden als zodra we ze hebben ontvangen. Geen enkele wijze van overdracht via het internet of elektronische opslagmethode is echter 100% veilig. We kunnen daarom de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw rechten en keuzes inzake gegevensbescherming

U heb de volgende rechten:

 • Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren, updaten of laten verwijderen kunt u dat te allen tijde doen door contact op te nemen met ons, via de contactgegevens die u vindt onder de titel ‘Contacteer ons’ hieronder. U kunt veel van de gegevens in uw account corrigeren door in te loggen op uw account.
 • U hebt het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons. Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.

U hebt het recht om u op elk moment uit te schrijven voor marketingcommunicatie die wij u toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de “uitschrijven”-link in de marketing e-mails die wij u sturen. Neem als alternatief ook contact met ons op via privacy@allposters.com. Vermeld uw volledige naam, e-mailadres en postadres. Merk op dat het tot drie werkdagen kan duren om u uit onze marketinglijsten te verwijderen en na dit punt kunt u nog steeds klantenservice gerelateerde communicatie van ons ontvangen.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten op gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Bewaren van gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de in deze mededeling vermelde doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet, om wettelijke, fiscale of reglementaire redenen of voor andere rechtmatige doeleinden.

Wanneer we geen blijvende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Privay van kinderen

Onze diensten zijn bedoeld voor gebruikers vanaf 18 jaar. Bijgevolg zullen wij niet bewust persoonlijke gegevens verzamelen of gebruiken van personen waarvan wij weten dat zij jonger zijn dan 18 jaar. Bovendien verwijderen we alle informatie in onze database waarvan we weten dat deze afkomstig is van een kind jonger dan 18 jaar.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Als we ons Privacybeleid wijzigen, plaatsen we een nieuwe versie op onze Website, die van kracht wordt wanneer ze wordt geplaatst. Het nieuwe beleid zal van toepassing zijn op alle huidige en vorige gebruikers van de Website en zal eerdere beleidsregels die ermee in strijd zijn, vervangen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contacteer ons

Als u vragen of zorgen hebt over het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te zenden naar privacy@allposters.com of door ons te contacteren op:

US Privacy
2100 Powell Street, 10th Floor
Emeryville, CA 94608

EU Privacy
De Voorde 40, 5807EZ Oostrum Lb, Nederland

Houd er rekening mee dat voor de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming Art & Allposters International B.V. de controleur is van uw persoonsgegevens in verband met interacties met en aankopen van onze Europese websites.

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018